mandag den 16. juni 2008

Lærebogsprisen

Forlaget Samfundslitteratur har sat 100.000 kroner på højkant i form af en lærebogspris, der gives til det bedste lærebogsprojekt.

Du skal lave et oplæg til en lærebog til de lange eller mellemlange videregående uddannelser inden for forlagets fagområder, dvs. indenfor humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Bogforslaget skal som minimum indeholde et eller to kapitler, i alt mindst 30 sider, en synopsis på 1-2 sider og en disposition over kapitlerne med en kommentar til hvert kapitel. Dertil en beskrivelse af målgruppen og bogens mulige anvendelse, forfatteren/forfatterne og en kort vurdering af tilsvarende lærebøger.

Fristen for indsendelse af bogforslaget er den 15. august 2008. Hvis du vinder skal det endelige manuskript afleveres inden 1. september 2009. Overholdelse af fristen for det endelige manuskript er en forudsætning for at få udbetalt hele prisen på 100.000 kroner.

Ud over præmien gives der honorar efter forlagets almindelige praksis.

Der er en del formalia, der skal overholdes i forbindelse med konkurrencen, så læs reglerne grundigt (følg linket "Sådan deltager du i konkurrencen" nederst på siden eller "FAQ" i menuen til venstre).

God skrivelyst