onsdag den 9. juli 2008

The Clarity of Night Short Fiction Contest

Så er det tid til en ny kortprosakonkurrence på bloggen The Clarity of Night.

Titlen er Running Wind, og konceptet går ud på at skrive en tekst på højst 250 ord ud fra et billede. Genren er fri, og teksten skal være på engelsk.
Ved deltagelse giver du tilladelse til, at din tekst bliver offentliggjort på bloggen på ubestemt tid. Til gengæld stilles der en række gavekort til amazon på højkant.
Fristen er onsdag d. 16. juli kl. 11.00 p.m. (eastern time, US).
De mere specifikke regler finder du her. Læs dem som altid grundigt.
Nu har jeg deltaget de to sidste gange, så nu må vi se, om jeg ikke kan finde på et eller andet at skrive denne gang også. Det sværeste bliver nok at finde tiden, da jeg p.t. er lidt ophængt, men mon ikke det kan lade sig gøre at finde tiden til at sætte sølle 250 ord sammen? Kunsten er ikke at skrive flere...

God skrivelyst

fredag den 4. juli 2008

Mig og mit Danmark - socialrealistisk kortroman

Forlaget DarkLights har udskrevet en kortromankonkurrence. Det er mit indtryk, at kortromanen er en lidt overset størrelse. Det er derfor glædeligt at se, at Forlaget DarkLights tør tage kortromanen op, denne lidt udefinerbare størrelse, der befinder sig i grænselandet mellem novellen og romanen.

Temaet er "mig og mit Danmark" og genren er socialrealisme. Det er kun tilladt at deltage med ét manuskript. Manuskriptet skal have et omfang på mindst 50 og højst 150 A5-sider (enkelt linjeafstand, Times New Roman, 12 pkt.). Manuskriptet skal være forlaget i hænde senest d. 1. december 2008.

De tre bedste kortromaner udgives samlet i én bog. De tre vinderbidrag præmieres med en kontrakt på en romanudgivelse til førstepladsen, 1 gratis coaching til andenpladsen og 1 gratis korrekturlæsning til tredjepladsen. Så præmierne er altså ud over denne udgivelse hjælp til den næste udgivelse, hvilket er noget alle spirende forfattere kan bruge. Det fremgår ikke af opslaget, hvorvidt der betales vederlag for udgivelse af vinderbidragene.

Opslaget finder du på Forlaget DarkLights hjemmeside, klik på "Skribent-konkurrence" og klik videre på "Ny konkurrence - mig og mit Danmark". Læs som altid opslaget grundigt.

God skrivelyst

Den sorte bog

Forlaget DarkLights søger bidrag til en faglitterær serie med titlen "Den sorte bog". Det er vist ikke en egentlig konkurrence, mere en opfordring til at indsende et bogforslag, hvis du har lyst til at skrive en bog til serien. Bogen skal være en lille lommebog og fortælle om et et kendt begreb/menneske på en ny og underholdende måde, fra en ny vinkel. Emnet kan du vælge ret frit, det kan f.eks. være "Den sorte bog om sommerfugle". Det forventes at du kan skrive på underholdende vis, skabe din egen stil og stemning i bogen samt indhente oplysninger og dokumentere din research. Bogens omfang skal holde sig under 100 A5-sider.

Forlaget skal have et ideoplæg til din bog inden d. 31. juli 2008. Hvis forlaget finder dit ideoplæg interessant vil du blive kontaktet med henblik på en forlagsaftale. De nærmere betingelser og forhold omkring en eventuel udgivelse fremgår ikke umiddelbart af opslaget.

Opslaget finder du på Forlaget DarkLights hjemmeside - klik ind under "Skribent-konkurrence" og klik videre til "Den sorte bog". Læs som altid opslaget grundigt.

God skrivelyst.

Danskerne og deres Tidsmaskine

Knud Larn har genoptaget sin Science Fiction-konkurrence, SF-Prisen. Jeg havde egentlig det indtryk, at konkurrencen var død, da Knud Larn lagde sit fanzine i graven, men der tog jeg fejl. Den årlige konkurrence lever videre, og planen er at udgive vinderbidragene i en årlig udgivelse som en bog eller et hæfte.

Emnet for årets konkurrence er "Danskerne og deres Tidsmaskine".

Blandt det med småt skal du især være opmærksom på følgende:

  • Der betales ikke vederlag for trykte noveller, heller ikke for vindernovellerne. Du konkurrerer altså kun om æren, udgivelsen og praleretten.
  • Novellen må ikke have været publiseret tidligere, heller ikke på internettet.
  • Ved indsendelse af en novelle overdrager du automatisk førstetryksretten til Knud Larn, der forbeholder sig retten, men ikke pligten, til vederlagsfrit at udgive din novelle 1 gang.
  • Ligeledes forbeholder Knud Larn sig retten til vederlagsfrit at genoptrykke den publikation, hvori din novelle er blevet trykt, i det antal oplag, der måtte være relevant.
  • Hvis din novelle vinder konkurrencen, eller hvis Knud Larn ønsker at benytte sig af førstetryksretten, må novellen ikke offentliggøres andre steder i de første 6 måneder efter udgivelsesdatoen uden tilladelse.
  • Førstetryksretten bortfalder, såfremt den ikke er blevet benyttet inden udgangen af 2009.
Novellen skal være mellem 3.000 og 8.000 ord, og fristen for indsendelse er den 1. december 2008 kl. 12:00.

I konkurrencebetingelserne (tryk på "SF prisen 2008" i menuen til venstre) er der flere krav til konkurrencebidragenes indhold, format, indsendelsesvilkår med videre. Læs dem som altid grundigt.

God skrivelyst