fredag den 29. august 2008

IT-årbogen 2008

Computerworlds online-klumme efterspørger Nørgaard og Zangenberg indlæg til IT-årbogen 2008. 100 mennesker skal skrive et indlæg på højst 500 ord indenfor et af de otte emner: Innovation, kravspecifikation, design, infrastruktur, udvikling, organisation, cost-benefit og it & samfund. Årbogen vil blive udgivet som pdf (gratis) og i trykt form (til kostpris). Der gives øjensynligt ikke noget honorar for trykte tekster, det nævnes i hvert fald ikke, ligesom spørgsmålet om ophavsret heller ikke omtales. Fristen er, ifølge nyeste indlæg fra i dag, på to uger. Det får jeg til fredag d. 12. september.

Dette er vel egentlig ikke en skrivekonkurrence, men snarere en antologi, der er åben for indlæg.

Oplægget er præsenteret på i alt fire klummesider:

Hjælp os med at skrive om IT, verden og alting (præsentation)
Hjælp os med at skrive en bog (de 4 første emner)
IT-Årbogen 2008 - vil du så se at komme i gang?
(præsentation)
Her er de resterende emner
(de sidste 4 emner)

Læs som altid de fire sider grundigt

God skrivelyst

torsdag den 28. august 2008

Novellekonkurrence om Århus Havn

Århus Havn har udskrevet en novellekonkurrence i forbindelse med renoveringen af en banestrækning fra Århus Banegård til Århus Havn. Det eneste krav til novellens indhold er, at den skal relatere til Århus Havn. Længden er begrænset til 12.000 tegn, og fristen for indsendelse er d. 27. oktober 2008. Som det stort set altid er tilfældet, så må novellen ikke tidligere have været udgivet.

De tre bedste noveller premieres med hhv. 10.000 kr, 7.500 kr. og 5.000 kr. Vindernovellerne offentliggøres i en bog sammen med 7-9 andre noveller, og disse andre noveller honoreres med 1.500 kroner hver.

Århus Havn forbeholder sig retten til at udgive de udvalgte noveller i trykt og elektronisk form.

Læs mere om konkurrencen her, og husk som altid at læse det med småt.

God skrivelyst